Fartyg och redare
 

Under konstruktion

Här skall komma en del uppgifter om olika fartyg som Pål Romare och hans ättlingar har redat eller fört.

 

Pål Romares galeas