Concordia
 

Under konstruktion

Här skall komma en del uppgifter om Pål Romare galeas Concordia som han förde fram till sin död 1809.