Pål Romare
 

Hillarp

År 1754 föds ett gossebarn i Hillarp, Hov socken. Närmare bestämt på arrendegården Hillarp 1, som ligger under Krapperup. Hans far är Per Pålsson och hans mor Anna Wulff. Fadern är 3:dje generation på gården och modern är från Torekovs-släkten Wulff. Han växer upp tillsammans med sina äldre syskon Måns, Kierstina och Johanna och sina yngre syskon Sven, Christoffer och Troen.

Pål bor kvar på gården i 23 år. Det är ganska goda tider för bönderna. När han är 18 blir Sverige en enväldesstat under Gustav III. När han är 19 dör hans mor och två år senare vid 21 års ålder seglar han som jungman. Skeppare är hans morbror Cornelius Wulff boende i Torekov. Även nästa år, 1777, seglar han med sin morbror. De följande tre åren är han skriven på en okänd ort, men vi finner honom för första gången som skeppare på ett fartyg 1779. Fartyget ägs av grosshandlare Jonas Särnström från Göterborg.  Året efter är Pål delägare. 1781 och 1782 är han återigen skriven hemma på gården. (1780 skriven på hus 13?). Kanske är det också nu som han börjar uppvakta sin blivande hustru. Under dessa två år tar han nattvarden tre gånger i Torekov kyrka.

Restriktioner runt spannmålshandeln lättas och detta ger ett stort uppsving för sjöfarten.

Torekov

Den 3 jan 1783 gifter han sig med Ingrid Junker i Torekov kyrka. Nu flyttar han också till Torekov.  Bara ett halvår senare avlider hans svärfar Per Junker. På hösten, den 9 oktober, föds Påls och Ingrids första barn, en flicka som får namnet Anna Christina, efter Påls mor. Anna gifter sig senare med kofferdikapten Bernt Olsson Höök.

Samma år hittar vi honom också som skeppare för jakten Concordia om 21 svåra läster. Han är nu också genantborgare i Halmstad. Concordia är ägd av Jonas Särnström.

En svår läst innebär en lastförmåga på 2448 kg, så Concordia kan lasta ungefär 52 ton.

Tre år efter giftermålet, den 25 januari 1786 närmare bestämt, köper Pål gathus 13 av sin svärmor och övriga arvingar. Köpesumman är 600 daler silvermynt.

Året innan, 10 oktober, föds en son, Peter Magnus, som bara lever i två veckor. Och den 22 sep 1786 föds en flicka, Petronella Magdalena. Hon blir knappt 2 månader gammal. Ganska exakt ett år senare, 25 sep 1787 föds återigen en flicka som får samma namn som sin döda syster, nämligen Petronella Magdalena. Hon dör i smittkoppor, lite drygt två år gammal.

1788-90 är Sverige i krig med Ryssland. Detta gör sjöfarten mer vansklig.

Den 7 april 1790 föds återigen en son som även han får heta Peter Magnus. Peter efter morfar Per Junker kan man gissa. Magnus kan eventuellt vara från Pål äldsta bror Måns. Peter läser ett tag till präst men blir till slut sjökapten. Han bosätter sig i Båstad.

1791 är det år som den stora familjebibeln införskaffas. Detta kan tyda på att det är en viktig tidpunkt.  I det första brandstodsbrevet som är taget för gården, 1836, nämns att husen är uppförda vid pass 40 år sen. Detta skulle isåfall placera om eller nybyggnaden till ca 1795. Om man tolkar "vid pass 40" som en ganska ungefärlig tid så kan det vara så att Pål bygger om gården ordentligt 1791.

Den andra oktober 1792 föds en flicka som döps till Catharina Jacobina. Hon verkar inte få sitt namn från någon släkting. Hon gifter sig senare med kofferdikapten Lars Erlandsson.

1793 är han kyrkovärd.

Den 13 mars 1795 föds återigen en son. Han döps till Paulus. Kanske efter Pål själv. Paulus blir sjökapten och tar senare över huset.

Den 28 oktober 1800 föds ännu ett gossebarn som får namnet Cristopher. Påls morfar hette Christopher liksom Påls yngste bror. Christopher går till sjöss och blir styrman men försvinner sen under förvirrande omständigheter kring 1830.

Kring 1800 blir Pål ensam ägare till galeas Concordia.

Den 30 november 1803 föds Påls och Ingrids sista barn. Det är en son som döps till Johannes Emanuel. Han växer sedemera upp till en betydelsefull person i Torekov. Han kallas t.o.m. Torekovskungen.

Inga av barnen får sitt namn efter mormor Sissa, men detta beror säkert på att hon avlider först 1813.

1805 går Sverige med i kriget mot Napoleon. 1808 är Sverige i krig med Ryssland igen.

Både Pål och Ingrid dör i fläcktyfus i likhet med många andra i byn. Fläcktyfusen kommer med krigsfartyget, briggen Wänta Litet. Ingrid dör den 14 mars 1809 och blir begraven  6 dar senare. Pål dör (55 år gammal) den 1 mars 1809 och blir begraven fyra dagar senare.
Samma månad blir Gustav IV Adolf avsatt i en statskupp och Karl XIII blir kung.

Bouppteckningen visar att han är ensam ägare till galeas Concordia. Fartyget är då 26 år gammalt.

Troligen får Pål och hans hustru en gravsten rest. Antagligen blir den omhändertagen av sonen Johan Emanuel efter den stora branden i Torekov 1858 då bl.a. kyrkan förstörs. Den förvaras under lång tid på Johan Emanuels vind på Romaregården.  Numera står den återigen på gamla kyrkogården i Torekov.

 

Påls släktingar

TBD
 

 

Avbildning av en karta från 1773 (klickbar)