Andra Romaresläkter
 

Soldatsläkten Anders Romare från Ör i Dalsland

 Härstammar från den indelte soldattorparen Anders Andersson Romare (1780-1820). Släkten har återtagit Romare-namnet på senare tid. Har en egen hemsida.
 

Skepparsläkten Pål Romare (från Västra Karup)

 Härstammar från skepparen Pål Olsson Romare, född 1781 på Romaregården i Glimminge (nr 6). Bosatte sig i Torekov 1809 och slutade sina dagar 1847 i Lotsstugan på Halland Väderö.

Skepparsläkten och sjökaptensläkten är enbart släkt på spinnsidan. Båda anmödrarna kommer från Junker-släkten i Torekov. Skepparsläktens Pål Romare gifte sig med Ingrid Christina Junker vars pappa Olof Nilsson Junker var kusin med sjökaptenssläkten Pål Romares hustru Ingrid Junker.
 

Färjemanssläkten Romare från Helsingborg

Inga nu levande släktingar bär namnet. De två tidigaste kända namnbärarna var Per Svensson Romare f 1660 och Pål Jönsson Romare f 1675. Två av de sista namnbärarna var bröderna Wilhelm Ferdinand Romare och Sven Christian Romare. M.h.a. förordnanden i deras testamenten bildades Familjen Romares stiftelse i Helsingborg. Stiftelsens ändamål är att underhålla och bekosta driften av ålderdomshem, hem för obotligt sjuka och konvalescenthem för behövande personer från Helsingborgs stad.