Torekov 13
 

Under konstruktion

Här skall komma en del uppgifter om gatehus 13 i Torekov by. Här levde och dog skepparen Pål Romare. Nuvarande adress är Pål Romares gata 13.

Tänkte berätta en del om husets tidigare historia. Husets tidigare ägare och utseende m.m.

Fastigheten är fortfarande i släktens ägo.